Организиране на срещи при съвпадения за кавалери

175,00лв.

Такса за един месец. Организиране на срещи при максимален брой съвпадения. Таксата се предплаща и влиза в сила от първата организирана среща.

Описание

Предназначени са за всички членове на агенцията
Установяване на максимален брой съвпадения, след анализ на събраната при първоначалната среща информация.
Разговор с всяка от страните.
Предоставяне на кратка информация и две снимки.
При интерес от двете страни, организиране на среща.
Организиране на срещата и осигуряване на комплименти, при изявен интерес
Условие за участие-платен месечен абонамент

Изисквания за членство:
– Сериозно отношение към брака и съвместното съжителство в дългосрочен план.
– Да живеят в град София или в близост до град София.

Очакваме ви, свържете с нас през Контактната форма, във Facebook Messanger  или на телефон 088 5555 805, за да уговорим ден и час за срещата ни.