Опровержение

Последна промяна: 01.07.20120

Въпреки че полагаме максимални усилия, за да сме сигурни, че предприемаме всички необходими действия, проучвания и анализи за постигане на максимален успех чрез нашите услуги, предлагани на този сайт, трябва да отбележим, че ако не полагаме взаимно необходимите усилия и увереност, упоритост, последователност и сътрудничество, във всичко което планираме заедно, е възможно постигнатите резултати да не са задоволителни за  Вас. Както при много други начинания в живота, било то желание за по-добра физическа форма или добри бизнес печалби , резултатите зависят първо и преди всичко от всеки индивидуално. Няма гаранция, че ще постигнете предварително поставените цели и Вие приемате риска, че желаните резултатите се различават при всеки индивидуално и зависят от много на брой фактори.

Вашите резултати може да варират и ще се основават на фактори, част от които индивидуален капацитет, инвестирано време, целенасоченост, постоянство, точна и ясна представа с какъв човек искаге да споделите живота си, а вашата готовност да предприемете всички необходими действия за да създадем заедно благоприятни условия за добри резултати, . Няма гаранция относно нивото на успех, което може да постигнете. Използваните препоръки и примери за изключителни резултати, с доказан резултат,  могат да бъдат приложени към всеки наш член в зависимост от неговата уникалност, но не гарантират 100% резултат и че  всеки ще постигне същите или подобни резултати, следвайки нашите препоръки . Успехът на всеки човек зависи от неговия предишен опит, отдаденост, мотивация и действия. Ние не носим отговорност за действията Ви.

И въпреки всичко изброено по-горе, принципът съгласно който е създадена и функционира агенцията ни е
“ Щом има желание, задължително ще се намери и начин, оправданията само ни връщат назад“