Консултация с психолог

75,00лв.

Предназначени са за всички членове и потенциални кандидати за членове на агенцията

Описание

Предназначени са за всички членове и потенциални кандидати за членове на агенцията

 • За да преодолеете бариери свързани с:

  –       общуване с противоположния пол

  –       ниска самооценка

  –        страх от сериозо обвързване

 • Разискване и съвети на  казуси, свързани с:

  –          Тактики и адекватно поведение, спрямо конкретна ситуация

  –          Повишаване на съмооценката.

  –          Това което не харесвате в себе си, как да го промените?

  –          Всички останали въпроси, които ще ни помогнат заедно да постигнем целта ти.

  –          Консултации свързани с поддържане на хармонични отношения в съществуваща връзка.

          –        И всичко свързано с вас и това което ви вълнува.

   Конфеденциалност

Хората от Вашето обкръжение никога няма да разберат, че сте се свързали с агенция за запознанства, ако сами не споделите този факт. Това се отнася и до всичко споделено, преживяно и дадено ни като  информация от Вас