ОНАЗИ ОБИЧ, КОЯТО СИ ЗАСЛУЖАВА! ОБИЧТА Е ОТДАВАНЕ, А НЕ само ПОЛУЧАВАНЕ.

Обита не е само получаване, тя и даване
Основните Елементи на Истинската Обич са ШЕСТ.
ЗависттА, Ревността, Амбицията  и всякакъв вид Алчност са СТРАСТИ.
ОБИЧТА е ДЕЙСТВИЕ, изява на човешка сила и то само в условията на свобода, няма обич по принуда.
Когато искате да откриете искрена ОБИЧ е необходимо да търсите нейните ШЕСТ основни елемента, но не само в бъдещия си партньор, но и във вас самите. Ние самите сме огледало на нашите връзки

ЕЛЕМЕНТ 1: ДАВАНЕ

Обичта е съсредоточена в ДАВАНЕ, не в ПОЛУЧАВАНЕ
Но да даваш не с мисълта, че отписваш нещо, че ще го изстрадаш, че се лишиш от него,че го губиш, че го жертваш. по този начин разсъждава само човек, който не е надминал в развитието си стадият на експлоататорската, потрбителската или скъперническата ориентация. Това са хора, които са склонни да дават, но само в замяна, че ще получат срещу даденото.
Когато търсиш искрената ОБИЧ ти имаш съвсем друга ориентация. Да даваш е израз на сила, самият акт на даване е израз на „…..Аз чувствам своята мощ, своето богатство, своята власт“. За този тип хора даването създава по-голяма радост от получаването. За тях даването не е лишаване, а жизнеспособност. В сферата на хуманните, нематериалните отношения какво дава един човек на друг – дава самият себе си, най скъпоценното , което има – живота си, но не като жертва , а по-скоро дава от своята жизненост, от своята радост, от своя интерес, от своите разбирания, от своя хумор, от тъгата си, от всичко живо у него, което може да намери израз и изява.
Давайки от своя живот, той обогатява другият човек, повишава жизнеността му, чрез повишаване на собствената си жизненост. Той не дава, за да получава. Да даваш означава голяма радост. В процесът на даването, обаче човекът не би могъл да не съживи нещо у другия, което пък се отразява в собственото му съзнание. Искреното даване води до същото поведение и на другия. Взаимното давате поражда прекрасното чувство на БЛАГОДАРНОСТ.
Конкретно за ЛЮБОВТА, това означава, че ДАВАНЕТО е СИЛА, която СЪЗДАВА любов.
Да обичаш, като акт на отдаване, обаче зависи от степента на развитие на човешкият характер. Тази способност определя наличието на ПОЗИТИВНА нагласа. Да обичаш и отдаваш себе си в една връзка означава, че си намерил сили, за да преодолееш нарцистичната си нагласа и експлоататорската си ориентация спрямо другият човек във всяко едно отношение Хора с това мислене са придобили увереност в собствените си сили, смелост да разчитат на себе си по пътя към постигане на своите цели.
Когато обаче тези качества отсъстват, всеки човек изпитва страх да се отдава, т. е. да ОБИЧА

ЕЛЕМЕНТ 2: ГРИЖА

Освен ДАВАНЕТО, обичта предполага още няколко основни елемента: ГРИЖА, ОТГОВОРНОСТ, УВАЖЕНИЕ, ПОЗНАНИЕ и ИНТИМНОСТ.ГРИЖАТА не е само МАТЕРИАЛНА в една пълноценна връзка, тя  е ЕМОЦИОНАЛНАТА  – да покажем на ЛЮБИМИЯ, че е ценен, значим, важен за нас.

ЕЛЕМЕНТ 3: ОТГОВОРНОСТТА

, но не като дълг, а съвсем доброволен отговор на потребностите на друго човешко създание.. Отговорността лесно може да се изроди в господство и чувство за собственост, ако не е третият компонент на обичта – уважението.

ЕЛЕМЕНТ 4: УВАЖЕНИЕТО

не е страх или страхопочитание. Уважението, това е способността да се види един човек, такъв какъвто е, да се възприеме като уникална индивидуалност. То е грижата на единия човек  за израстването и развитието на другия, такъв – какъвто е. Уважението изключва експлоатацията. Ако искаме любимият ни човек, да се развива заради самия себе си, а не със оглед да служи на мен. Ако обичам своята половинка, аз се чувствам един и същ с него или нея, но такъв какъвто е ,а не такъв какъвто ми трябва като обект за мое ползване. Ясно е, че уважението е възможно, само ако постига независимост.

Невъзможно е да уважаваш един човек, без да го познаваш. Грижата и отговорността са слепи, ако не познаваш човека до себе си.

ЕЛЕМЕНТ 5: Истинското ПОЗНАВАНЕ

, обаче е възможно само, ако се издигне над грижата за себе си и погледнем от позицията на любимия ни човек. Трябва обаче да познаваме другия в ОБЕКТИВНА СВЕТЛИНА, за да можем да го видим като реалност или по-скоро да превъзмогнем ИЛЮЗИИТЕ, които сме си създали за него. Само тогава можем да го опознаем и да разберем как  да се грижим за него, да сме отговорни и да го уважаваме.

ЕЛЕМЕНТ 6: ИНТИМНОСТТА

но не тази на която Фройд основава теорията си, а интимността като чувство, усещане, допълване и прекрасен завършек на една чиста любов между мъж и жена.

 Даването, Грижата, Отговорността, Уважението, Познаването и Интимността са взаимно зависими, те представляват съчетание на качества в ЗРЕЛИЯ ЧОВЕК, т.е. личност, която е развила продуктивно и творчески, своите способности. Човек, който иска да има онова, за което е положил много усилия и се е отказал от нарцистичните мечти да е ВСЕЗНАЕЩ И ВСЕМОГЪЩ.
Точно тази ОБИЧ, трябва да търси всеки от ВАС, защото заради нея си заслужава да се живее. Не се задоволявайте с нейни подобия, само за да не сте САМИ и да запълните ЕМОЦИОНАЛНИ се ПРАЗНИНИ. Такива подобия НЯМАТ БЪДЕЩЕ, а и след тях ще се чувствате по-ограбени и самотни и от преди това.
Ние от Diamond Love ще я потърсим заедно с Вас точно тази ОБИЧ, която си заслужава. 
Нашият съвет към всеки, който е стигнал до този момент в статията е, да помисли за себе си – може ли да обича по този начин и ако не, какво може да промени, за да се доближи до него. Когато ние можем да обичаме така, ще ПРИВЛИЧАМЕ и хора, които са стигнали също да такова емоционално развитие. Само в такива отношения можем да бъдем ИСТИНСКИ ЩАСТЛИВИ.
Източник: Ерих Фром